Μια χαρά το καμάκι στη παραλία αλλά…!(vd)

Προσέξτε… όταν κάνετε καμάκι στη παραλία μη σας συμβεί αυτο!