Όροι χρήσης και πολιτική απορρήτου

Θα γίνει επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και οι πληροφορίες από τη συσκευή (cookie, μοναδικά αναγνωριστικά και άλλα δεδομένα συσκευής) ενδέχεται να κοινοποιηθούν σε 135 παρόχους TCF και 67 συνεργάτες διαφημίσεων, οι οποίοι μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτές ή να τις αποθηκεύσουν. Αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιηθούν συγκεκριμένα από αυτόν τον ιστότοπο ή την εφαρμογή.

Ορισμένοι προμηθευτές μπορεί να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα σας με βάση το έννομο συμφέρον τους, αλλά μπορείτε να αρνηθείτε κάνοντας διαχείριση των παρακάτω επιλογών. Αναζητήστε τον σύνδεσμο στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας ή στην πολιτική απορρήτου μέσω του οποίου μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας.Θα γίνει επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και οι πληροφορίες από τη συσκευή (cookie, μοναδικά αναγνωριστικά και άλλα δεδομένα συσκευής) ενδέχεται να κοινοποιηθούν σε 135 παρόχους TCF και 67 συνεργάτες διαφημίσεων, οι οποίοι μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτές ή να τις αποθηκεύσουν. Αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιηθούν συγκεκριμένα από αυτόν τον ιστότοπο ή την εφαρμογή.

Ορισμένοι προμηθευτές μπορεί να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα σας με βάση το έννομο συμφέρον τους, αλλά μπορείτε να αρνηθείτε κάνοντας διαχείριση των παρακάτω επιλογών. Αναζητήστε τον σύνδεσμο στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας ή στην πολιτική απορρήτου μέσω του οποίου μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας.