Πράκτορας του FBI χορεύει όταν το όπλο του εκπυρσοκροτεί μπροστά στο κόσμο (vd)